SIMOJOKI - SALMON RIVER

Simojoki on ainoa kokonaan Suomen rajojen sisällä virtaava jokivesistö, jolla on jäljellä oma, luontaisesti lisääntyvä lohikanta. Simojoen lohikannan tilanne näyttää lupaavalta – jokeen nousee lohta, trendin ollessa kasvava. Viime kesänä Simojoella koettiin ennätyksellinen lohennousu, 5 400 kpl. Mikäli lohipolitiikassa ja luonnonolosuhteissa ei tapahdu dramaattisia muutoksia, tulee Simojoesta merkittävä urheilukalastukohde. Joen koko ja lohien asettuminen huomoiden on kalatiheys varsinkin alajuoksulla suuri läpi kalastuskauden. Kesän 2016 suurin perholohi painoi tiettävästi 18 kg, kaikkiaan kaloja nostettiin joesta useita satoja, keskipainon ollessa luokkaa 5-7 kg.

Kalastajien keskuudessa Simojoki tunnetaan erityisesti perhokalastusjokena, johon se soveltuu erityisen hyvin kokonsa, virtaamansa ja runsaiden koskiensa puolesta. Perinteinen soutu- ja uistinkalastus on sekin kasvussa.

Lohi ei ole joen ainoa saaliskala. Simojoessa on hyvä harjuskanta. Jokaisesta koskesta löytyy harjuksia. Tämän osoittivat vuonna 2007 järjestetyt kaikkien aikojen suurimmat perhokalastuksen MM-kisat. Tuolloin koko joki oli kilpailualueena. Kaikista kilpailupooleista saatiin saalista.

Perheellisten näkökulmasta mukavaa on sekin, että joen suvannnoista/ mietovirtasemmelta kohdin onkeen ottavat myös ahven ja hauki.

Kireitä siimoja !