SIMOJOKI - SALMON RIVER

Otsikon tekstin voit lukea 4-tien varrella Simojoen sillan pielestä. Se tarkoittaa, että Simojoki on lohijoki. Simojoki on maamme rajojen sisäpuolella oleva ainoa luonnontilainen joki, jonka oma alkuperäinen lohikanta on saatu elpymään tyydyttävälle tasolle. Simojoki tuottaa mereen vuosittain 30 000 - 60 000 vaellusikäistä lohen poikasta. Määrä on vielä vähäinen, mutta mikäli voimassa olevan hallitusohjelman mukaan Suomen lohipolitiikkaa kehitetään, voi tulevina vuosina joen tuotantokyky nousta lähelle sen luontaista tilaa.

Suomen itsenäisyyden alkuvuosista aina sotavuosiin saakka, Simojoen lohipadoista saatiin vuosittain 10 000 - 30 000 kiloa lohta. Tämän lisäksi ovat kaikki ranta-asukkaat pyytäneet lohta omiin tarpeisiinsa kotirannoiltaan verkoilla. Joesta on saatu lohia parhaimmillaan lähes 10 000 kappaletta. Viime vuosina on jokeen noussut kaikuluotaimilla mitattuna vain vähän yli 1000 lohta. Jokainen voi päätellä kuinka paljon on vielä tehtävä töitä, että Simojoesta saadaan kehitettyä uskottava ja vetovoimainen urheilukalastuskohde.

Lohi ei ole joen ainoa saaliskala. Simojoessa on hyvä harjuskanta. Jokaisesta koskesta löytyy harjuksia. Tämän osoittivat vuonna 2007 järjestetyt kaikkien aikojen suurimmat perhokalastuksen MM-kisat. Tuolloin koko joki oli kilpailualueena. Kaikista kilpailupooleista saatiin saalista.

Paljon on saatu jo aikaan. Simojoella kalastaa vuosittain yli 2000 kalastajaa. Urheilukalastajien saaliit vaihtelevat muutamasta kymmenestä lohesta sataan. Tilastot kertovat, että vuosittain samat kokeneet kalastajat saavat saalista. Jokivarteen on rakennettu tasokkaita majoituskohteita, joista saa hyvän palvelun ja aina tuoreet vinkit joelle.

Simojoen kalastuspaikat ja palvelut löytyvät osoitteesta www.infokartta.fi/simojoki Järjestelmästä löytyvät myös saalistilastot, jokeen nousevat lohet sekä joen veden lämpötila ja korkeus.

Simojoelle on helppo tulla. Kireitä siimoja!