Tutkittua tietoa

http://www.luke.fi/nousulohet

Saalistilastointi/-raportointi

Tällä hetkellä netitipohjaista saalisraportointia/ saalistilastointia ei ole käytössä. Simojoen Lohirannan toimesta pidetään saalitilastoa heille ilmoitettavien lohin osalta. Koko joen kattava saalisraportointi/-tilastointi järjestelmä tullaan rakentamaan uusittaville Simojoki.com -sivustoille. Käytännössä uusittava järjestelmä tulee olemaan täydessä mitassaan hyödynnettävissä kesällä -18.

Saalispalautteita tullaan kerämään kesän-17 osalta aikaisempaan tapaan postikyselynä sekä sähköisenä palautteena.