Helmikuinen katsaus

Kiitos kaikille Simojoen kalastuskautta-18 koskevaan palautekyselyyn osallistuneille. Luken toteuttaman palautekyselyn perusteella Simojoen lohisaalis oli kalastuskaudella-18 luokkaa 800 kg. Edelliseen kesään verrattuna kauden-18 lukema on kolmanneksen suurempi. Saalislohien keskipaino oli edelleen 8 kg pinnassa.

Suomessa on siirrytty kalatalousalueiden aikakauteen. Kalatalousalueen tarkoituksena on kehittää alueensa kalataloutta sekä edistää jäsentensä yhteistoimintaa kalavarojen kestävän käytön ja hoidon järjestämiseksi. Simojoen kalatalousalueen toiminta käynnistyi ensimmäisen, tammikuussa pidetyn, yleiskokouksen myötä.

Virkistävä pakkasjakso alkaa olla takana, aurinko jo selkeästi lämmittää mielen ohella myös kroppaa.  Kevään ensimerkit näkyvät jäällä, mateen pyytäjien ohella pilkkimiehiä liikkuu jo päiväsaikaankin. Sulan veden pyytäjät panostavat tässä vaiheessa mielikuvaharjoitteluun.


Kalastuskauden yhteenveto

Kuluva kesä oli auringon paahtama. Ennätyshelteet lämmittivät jokiveden tasolle, joka yhdessä veden vähyyden myötä teki kalastuksen haasteelliseksi. Kesän edetessä jokivarressa seurattiin tarkkaan kalojen sopeutumista poikkeuksellisen lämpimään jokiveteen. Helpottuneina voimme todeta, että korkea jokiveden lämpötila ei näkynyt kalakuolemien muodossa. Lohta nousi Simojokeen tänä vuonna varsin mukavasti, poikkeukselliset olosuhteet huomioiden. Kalastuskauden erikoisuus oli nousun jaksottuminen huomattavan tasaiseksi koko kaudelle.  Korkeasta lämmöstä ja veden vähyydestä huolimatta jokeen kudulle pääseet 3000 lohta lupaavat hyvää tuleville ”normikesille”. Odotusarvoa nostaa poikastuotantuotantoaluiden kunnostuksten positiiviset vaikutukset – poikasmittaukset osoittavat suunnan olevan oikean.  Tulevaisuus näyttää valoisalta, olettaen että lohipolitiikassa palataan kestävälle linjalle. Euroopan Komissio ehdottaa lohen kalastuskiintion nostamista ensi vuodelle: + 15 % tämän vuotisesta. Komission ehdotus on täysin Kansainvälisen merentutkimusneuvoston (ICES) suosituksen vastainen – järjen äänellä on siis vielä mahdollisuus tulla ymmärretyksi, kuullun ohella.


Kalastuskausi käynnissä

Kalastuskausi-18 on käynnistynyt poutakeleissä. Luonnonvarakeskuksen kaikuluotaintulokset kertovat, että nousulohia on ollut liikkeellä mukavasti –  voimme odottaa tästä kesästä hyvää lohivuotta. Tiedot jokivarresta kertovat, että kalaa on saatu myös saaliksi. Toivomme, että lohet päätyvät myös sivuillamme olevaan saalistilastoon – ps. saantipaikan tarkkuus ilmoittajan määritettävissä .  Simossa on tällä hetkellä avotulentekokielto, turvallisuussyistä myös laavujen polttopuuhuolto on toistaiseksi keskeytetty. Sateista loppukesää ja kireitä siimoja !

 


Viikkorauhoitus on muuttunut viime kesästä

Simojoen viikkorauhoitus on muuttunut viime vuodesta. Kalastuskaudella 2018 kaikki kalastus, kalastuksenoikeudenhaltijan katiskapyynti poislukien, on kielletty 15.6.-31.8. välisenä alkaen maanantaista klo 19:00 tiistaihin klo 19:00.


Tervetuloa kalaan Simojoelle -2018

Kalastuskausi 2018 lähestyy – Simojoki luo jääpeitteensä vapun tienoilla. Tulvaennusteet lupaavat hieman keskimääräistä suurempia tulvia. Jäiden lähdöstä kesäkuun vaihteeseen on hauenpyytäjän aikaa, niin Simojokisuulla kuin pitkin jokivartta. Toukokuun loppupuolella Luken lohitutkaan ilmestyvät ensimmäiset havainnot nousulohista. Liikettä näkyy myös alavirtaan käsin,  talven joessa viettäneiden lohien suunnatessa merelle. Kiivaimmillaan lohennousu on perinteisesti kesäkuussa, nousun jatkuessa pitkin kesää.

Simojoella koettiin toissa kesänä ennätyksellinen lohennousu. Kuin muistuksenä siitä, etteivät vuodet ole veljeksiä keskenään näyttäytyi Luken lohilaskuri viime kesänä huomattavasti edelliskesää loivempana.  Simojokivarressa toivotaan, että viime vuotinen niin Simo- kuin myös Tornionjoella koettu heikompi lohennousu selittyy luonnollisella kannanvaihtelulla. Luken julkaiseman datan perusteella tästä vuodesta voi odottaa varsin hyvää lohivuotta. Ratkaisevan tärkeää on luonnollisesti se, mitä merivaelluksella tapahtuu – toivomme että vallitsevat olosuhdetkijät ovat kohdallaan.

Viime syksynä Simon kunta toteutti Eu-rahoitteisen hankkeen puitteissa mittavia kunnostuksia Simojokivarressa – näkyvimpinä 4 uutta/ kunnostettua laavullista kalastuskohdetta.

Tervetuloa kalaan Simojoelle !