12.2.2019

Helmikuinen katsaus

Kiitos kaikille Simojoen kalastuskautta-18 koskevaan palautekyselyyn osallistuneille. Luken toteuttaman palautekyselyn perusteella Simojoen lohisaalis oli kalastuskaudella-18 luokkaa 800 kg. Edelliseen kesään verrattuna kauden-18 lukema on kolmanneksen suurempi. Saalislohien keskipaino oli edelleen 8 kg pinnassa.

Suomessa on siirrytty kalatalousalueiden aikakauteen. Kalatalousalueen tarkoituksena on kehittää alueensa kalataloutta sekä edistää jäsentensä yhteistoimintaa kalavarojen kestävän käytön ja hoidon järjestämiseksi. Simojoen kalatalousalueen toiminta käynnistyi ensimmäisen, tammikuussa pidetyn, yleiskokouksen myötä.

Virkistävä pakkasjakso alkaa olla takana, aurinko jo selkeästi lämmittää mielen ohella myös kroppaa.  Kevään ensimerkit näkyvät jäällä, mateen pyytäjien ohella pilkkimiehiä liikkuu jo päiväsaikaankin. Sulan veden pyytäjät panostavat tässä vaiheessa mielikuvaharjoitteluun.