Säännöt ja kalastuskulttuuri

Kaiken kalastuksen tulee aina tapahtua voimassaolevien lakien ja asetusten mukaan. Kertaa tästä kalastuksen keskeiset säännöt ja kestävän kalastuskulttuurin mukaiset kalastustavat.

 

Keskeiset säännöt

 • Viehekalastukseen tarvitaan vedenomistajan lupa.
 • Valtion kalastonhoitomaksun tulee olla suoritettu ennen kalastamista.
 • Myynnissä olevat kalastusluvat oikeuttavat ainoastaan vapakalastukseen.
 • Kalastusaika on kalenterivuosi. Lohen, taimenen ja siian kalastus kielletty 1.9.-30.11. Harjuksen kalastus kielletty 1.4.-31.5.
 • Lohen alamitta on 50 cm, taimenen 60 cm, rasvaeväleikatun taimenen 50 cm ja harjuksen 35 cm.
 • Vuorokausiluvalla saa ottaa 3 lohikalaa, joista 1 on lohi. Kausiluvalla saa ottaa vuorokaudessa 3 lohikalaa, joista 1 on lohi.
 • Viikkorauhoitus: kaikki kalastus, kalastuksenoikeudenhaltijan katiskapyynti poislukien, on kielletty 15.6.-31.8. välisenä alkaen maanantaista klo 19:00 tiistaihin klo 19:00.
 • Kalastustapa, jonka tarkoituksena on kalan tartuttaminen suun ulkopuoliselta alueelta, on ehdottomasti kielletty.
 • Saaliiksi saatu talvikko on päästettävä välittömästi takaisin veteen.
 • Kalastus ankkuroidusta veneestä on kielletty Merta- ja Hanskankosken niskalla.
 • Telttailu/ majoittuminen laavullisissa kalastuskohteissa sekä Merta- ja Hanskankosken läheisyydessä olevilla yksityismailla on kielletty. Mikäli maanomistaja pyytää poistamaan teltan/ majoitteen tulee kehotusta noudattaa myös muilla yksityisalueilla. Majoittaudu alueen matkailuyrityksiin.
 • Simojoki on vaelluskalavesistö. Sen koski- ja virta-alueilla onkiminen ja pilkkiminen on kielletty.
 • Kalastuksen päätyttyä saalisilmoitus tulee tehdä Metsähallitukselle osoitteessa www.tuikki.fi. Myös vapautetut kalat tulee ilmoittaa.
 • Simojoki.com -sivustolla oleva saalisilmoitus perustuu vapaaehtoisuuteen.
 • Kalastusoikeuden haltijoilla on oikeus verkkokalastukseen 1.6.-31.8.2018 välisenä aikana ainoastaan sellaisella verkolla, jonka yksinkertainen nailonlangan vahvuus on enintään 0,17 mm ja solmuväli enintään 45 mm. Sallittu pyyntiaika on kahtena vuorokautena viikossa, torstaista klo 18:00 lauantaihin klo 18:00. Verkkokalastusoikeus ei oikeuta lohenpyyntiin.
 • Kalastuslupia ja -käyttäytymistä valvotaan.

Huom! Sivuston ylläpitäjä ei vastaa sivustolla esitettyjen sääntöjen ajantasaisuudesta. On mahdollista, että linjaukset/muutokset säännöissä eivät tule kaikilta osin ylläpitäjän tietoon. Ajantasaiset säännöt löytyvät laista ja asetuksista, joihin perustuu myös paikallisviranomaisten, kalastusoikeuden haltijoiden ja kalastusalueen paikallistason säännösten asettamisoikeus.

 

Kestävä kalastuskulttuuri

 Noudata seuraavia ohjeita kestävän kalastuskulttuurin vahvistamiseksi.

 • Kalastaessasi rannalta suosittelemme keskittämään kalastuksen tällä sivustolla esiteltyihin koskikohteisiin. Löydät niistä parhaat kalastukselliset puitteet. Lisäksi kohteet sijaitsevat hyväksi koetuilla ottipaikoilla.
 • Vältä kalastamista ja kulkemista mökkien, talojen, saunojen ja laitureiden välittömässä läheisyydessä.
 • Noudata roskien suhteen perinteistä lappilaista ”vie mennessäsi se, mitä toit tullessasi” -tapaa . Polta puhtaasti poltettavissa oleva materiaali, jos olet nuotiopaikalla varustetussa kalastuskohteessa.
 • Älä tuhoa luontoa. Esimerkiksi tuohen repiminen pystypuista ei ole sallittua.
 • Laavujen ja parkkialueiden tulee olla kaikkien kalastajien käytössä. Telttailu/ majoittuminen laavujen yhteydessä ei ole sallittua. Majoittaudu alueen matkailuyrityksiin.
 • Kun tulet rantaan ja huomaat, että rannalla on kalastajia odottamassa vuoroaan tietylle jokiosuudelle, kysy kuka on viimeisenä vuorossa/ringissä. Sinun vuorosi tulee hänen jälkeensä. Kalastusvuorosi koittaessa siirry jokaisen heiton jälkeen reilu askel alavirtaan. Jos tämä ei maaston vuoksi ole mahdollista, heitä paikassa 5 minuuttia, ja siirry sitten 5 metriä alavirtaan.
 • Jos suuntaat tällä sivustolla esiteltyjen kalastuskohteiden ulkopuolelle, tulee sinun noudattaa erityistä harkintaa. Pysäköi auto päätien varteen aina turvalliseen kohtaan ja kävele jokirantaan – joen molemmilta puolin kulkevien teiden varresta on rantaan vain muutaman sadan metrin kävelymatka. Älä pysäköi asumusten pihoihin johtaville pistoteille. Vältä pelto- ja metsäteille pysäköintiä. Vie roskat mennessäsi. Älä tee tulia.